LATEN WE DE KRACHT VAN NEURODIVERSITEIT BENUTTEN!


European Brains@Work informeert en ondersteunt werkgevers & werknemers met betrekking tot kwaliteiten en aandachtspunten van mensen met een NEURODIVERS brein. Ofwel met (al of niet gecombineerde) eigenschappen zoals bijvoorbeeld: AD(H)D, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid.

MAKE SPECIAL BRAINS WORK!


European Brains@Work informeert werkgevers & werknemers over de kwaliteiten en aandachtspunten van mensen met eigenschappen van AD(H)D, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid

Wist u dat 10% van de totale beroepsbevolking bestaat uit mensen met een neurodivers brein?

De talenten en kwaliteiten van deze mensen blijven nogal eens ongezien en onbenut. Wanneer zij op de verkeerde plek zitten moeten zij veel moeite doen om zich aan te passen aan een voor hen extra belastende werkomgeving. Terwijl zij bij een goede match veel extra's kunnen opleveren voor de organisatie.

Als werkgever en medewerker zelf begrijpen wat de kwaliteiten en aandachtspunten bij neurodiversiteit betekenen kan dit een wereld van verschil maken en zorgen voor een prettige werkomgeving met minder misverstanden, ziekteverzuim en burnout. Dat bespaart kosten en leed.

Wilt u weten hoe?
raadpleeg de werkgeversgidsen en/of neem contact op

Draagt u dit initiatief een warm hart toe? European Brains@Work is een stichting die gedragen wordt door donaties.
Doneren met iDeal
229.7 Miljoen
beroepsbevolking in Europa

10%
neurodiverse breinen

22.97 Miljoen
neurodiverse beroepsbevolking in Europa

EB@W richt zich op een brede groep van stakeholders:


  • werknemers en ZZP-ers met neurodiverse breinen
  • werkgevers, werkgeversverenigingen, ondernemingsraden
  • partnerorganisaties, vakorganisaties, overheid
  • medische beroepsgroep: psychiaters, bedrijfsartsen, huisartsen
  • psychologen, coaches, trainers en andere hulpverleners met neurodiversiteit als expertise

In het menu vindt u werkgeversgidsen met duidelijke informatie. Vaak zijn begrip en respect al zeer behulpzaam en kleine aanpassingen in de werkomgeving en in het gedrag van de werknemer zelf kunnen een wereld van verschil maken waardoor een medewerker goed en met plezier zijn/haar werk kan doen.

Wilt u meer weten?


EB@W beschikt over  een netwerk van professionele ambassadeurs die u willen informeren over en ondersteunen bij het ontdekken van aandachtspunten en kwaliteiten van mensen met een bijzonder brein, zodat uw organisatie neurodiversiteit kan benutten in plaats van er last van te hebben. 

Een aantal  professionals zijn direct te bereiken. Voor verdere informatie neem contact op: info@europeanbrainsatwork.eu.

European Brains @ Work bedankt de volgende sponsoren:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo