EBW is de stichting European Brains@Work


Mensen met neurodiverse breinen hebben bijzondere kwaliteiten. Al komen die regelmatig in werksituaties niet uit de verf. Onbekend maakt onbemind.  Daarom is een adequate kennis over mensen met een bijzonder brein in het werkveld noodzakelijk, want kennis is de basis voor begrip. European Brains @ Work is opgericht om die kennis te verspreiden en te ondersteunen bij het toepassen ervan.

En met neurodivers bedoelt EBW mensen met één of meer van de volgende eigenschappen: AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, autisme en hoogbegaafdheid.

De praktijk voor werknemers met een speciaal brein wordt vaak gekenmerkt door een mismatch tussen verwachtingen en realiteit. Op basis van een goede intelligentie wordt verwacht dat je alles op dat niveau kunt verwerkelijken, maar wat nou als alle eigenschappen niet gemiddeld verdeeld zijn? De dagelijkse praktijk wordt door gebrek aan kennis vaak gedomineerd door stigmatisering, onderbenutting, ziekteverzuim en meer kans op burn-out.

EBW wil deze situatie veranderen door in eerste instantie voorlichting te geven aan werkgevers. Hierdoor kunnen zij de talenten van mensen met een speciaal brein  ontdekken, ontwikkelen en benutten. De voordelen zijn onder andere een lager ziekteverzuim, een hogere productiviteit en duurzame inzetbaarheid.

Hoe werken wij?


EBW faciliteert deze voorlichtingssite met werkgeversgidsen, informatie over het brein en nuttige onderzoeksrapporten en links.

Wanneer u daarnaast meer specifieke informatie wilt, bv voor een gerichte praktische voorlichting in een omschreven werksituatie, laat het ons dan weten.

EBW onderhoudt een netwerk van coaches, trainers en professionals die zijn gespecialiseerd in de individuele begeleiding van mensen met een bijzonder brein in de werksituatie. Daarnaast onderhouden we contact met partners in Europa.

Bent u op zoek naar toegespitste presentaties en workshops over hoe mensen met een bijzonder brein beter tot hun recht kunnen komen en inzetbaar blijven, voor specifieke teams, afdelingen, management, hrm, neem dan contact op met

info@europeanbrainsatwork.eu

Heeft u informatie over neurodiversiteit en werk niet kunnen vinden op de website? Of heeft u specifieke vragen? Laat het ons weten a.u.b. zodat we u kunnen informeren en ook deze website kunnen optimaliseren.

Image

JURIDISCHE STATUS

De stichting European Brains @ Work, ook genoemd EBW, is op 9 januari 2017 opgericht. De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam.

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Geo van Dam -voorzitter-

AnneMarie Preusting - secretaris-

Hans van de Velde  - penningmeester-

 

DOELSTELLING EBW

EBW stelt zich ten doel werkgevers te informeren en te supporten over de inzet van kwaliteiten van mensen met een bijzonder brein. Dit doen we door middel van informatie op de website, voorlichting en praktische ondersteuning  door onze actieve ambassadeurs.

EBW Beleidsplan 2017-2020

ACTUEEL VERSLAG

 • 2019
  • upgrade website
  • upgrade voorlichtingspresentaties
  • 4 ambassadeursbijeenkomsten
  • werving nieuwe ambassadeurs
  • werkgeversgidsen beschikbaar gemaakt
  • voorlichtingsbijeenkomsten bedrijfsleven (oa CBR, De Eijk groep)
  • pilot wervingsactie werkgevers omgeving Utrecht
 • 2020
  • website beschikbaar in Engels
  • 2 ambassadeursbijeenkomsten
  • deelname aan internationaal trainingspragramma olv Hans vd Velde
  • start EBW Awards
  • werving internationale ambassadeurs

FINANCI√čLE VERANTWOORDING

Bestuurders en vrijwilligers van EBW ontvangen geen salaris voor hun werkzaamheden.
EBW is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67768989.

RSIN: 857167236

Ons vermogen wordt aangevuld c.q. op peil gehouden door middel van particuliere donaties en donaties van bedrijven.

Jaarverslag EBW 2017

Jaarverslag EBW 2018

Jaarverslag EBW 2019