Werkgeversgids Dyslexie op de werkvloer

Als u dit leest kan het zijn dat u een medewerker in dienst heeft of in dienst wilt nemen die gediagnosticeerd is met dyslexie.

Deze gids beantwoordt een aantal vragen:

 • Wat is dyslexie?
 • Wat kan de medewerker met dyslexie voor uw organisatie betekenen?
 • Wat kunt u doen zodat uw medewerker goed en met plezier haar/zijn werk doet

Niet iedereen met dyslexie heeft extra hulp nodig en meestal gaat het om kleine aanpassingen om de effectiviteit van iemand te ondersteunen. Aanpassingen die weinig kosten meebrengen en geen grote impact op de organisatie hebben.

Met enige aandacht en begrip en kleine aanpassingen om de kwaliteiten en talenten van mensen met dyslexie optimaal uit de verf te laten komen zijn zij waardevolle medewerkers.

Wat zijn de kwaliteiten van dyslexie? Wat kan de medewerker met dyslexie voor uw organisatie betekenen?

Veel mensen met dyslexie hebben de volgende kwaliteiten

 • kunnen vaak goed improviseren, creatieve denkers
 • sterk beeldend vermogen
 • goed ruimtelijk inzicht
 • strategisch denken
 • associatief denken
 • goed consequenties overzien

Mensen met dyslexie zijn allemaal verschillend en hebben een breed scala aan interesses, vaardigheden en intelligentie, net als anderen. Het is belangrijk om met uw medewerker individueel te bespreken wat helpend zou kunnen zijn.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een ontwikkelingsconditie in de hersenen waarbij de automatisering van het horen van klanken, het lezen van leestekens, het ontwikkelen van schrift en spreken niet verloopt zoals bij de meeste kinderen tot 8 jaar. De wijze waarop informatie wordt verwerkt in de verschillende breinnetwerken verloopt anders.

De oorzaak is onduidelijk. Vaak houden mensen hun dyslexie verborgen omdat ze zich schamen en vrezen voor dom uitgemaakt te worden. Bij oudere werknemers was er in de kindertijd helemaal geen oog voor dyslexie en menigeen kreeg een veel lagere opleiding door de conditie dan eigenlijk gepast zou zijn.

Er zijn twee gebieden waarop mensen met dyslexie zich kunnen onderscheiden:

1. Langzaam lezen:

-lezen en begrijpen wat je leest kost veel energie en gaat langzaam

2. Informatie verwerken:

-het werkgeheugen kan informatie niet goed vasthouden dus namen en nummers worden makkelijk vergeten of gemixed dagelijkse triviale zaken worden makkelijk vergeten overzicht opbouwen duurt langer

Soms kosten concentreren, planning en organisatie meer moeite.

Ongeveer 4-5% van de volwassenen heeft dyslexie, dat betekent bij een beroepsbevolking van 9,1 miljoen mensen tot 455.00 mensen.

Bij mensen met dyslexie kunnen ook eigenschappen uit andere condities voorkomen, er is vaak overlap met eigenschappen uit het autismespectrum en met AD(H)D.

Hoe wordt dyslexie behandeld?

Bij kinderen waarbij op tijd de conditie onderkend is wordt logopedie ingezet om de taalvaardigheden op een optimaal niveau te brengen.
Bij dyslexie bij ouderen kunnen makkelijk hulpmiddelen ingezet worden die het verwerken van schriftelijke informatie beperken. Coaching kan soms zinvol zijn als mensen al veel (school)ervaringen met falen, pesten en daardoor weinig zelfvertrouwen achter de rug hebben.

Wat kunt u doen zodat uw medewerker met dyslexie goed en met plezier zijn/haar werk doet?

Iedereen is verschillend maar een grote gemene deler waarbij de kwaliteiten van mensen met dyslexie het best tot uitdrukking komen is

 • werk met:
  • begrip voor de conditie
  • hulpmiddelen om schriftelijke informatie te beperken/ om te zetten in audio
  • software die behulpzaam is om tekst naar spraak om te zetten en vice versa
  • gebruik van groot scherm en grote letters

werkomgeving die minder goed aansluit, is

 • werk met:
  • veel schriftelijke informatie die verwerkt moet worden
  • langdurige hoge concentratie zonder veel variatie

Welke aanpassingen kunnen behulpzaam zijn?

 • collegialiteit d.w.z. openheid en begrip
 • facilitatie door de leidinggevende, directe feedback
 • software die tekst naar spraak omzet en vice versa
 • groter beeldscherm met grotere letters
 • visuele reminders: post-it notes, checklist etc
 • fysieke reminders: noodzakelijk dingen kunnen klaarleggen, gemerkte opbergplaatsen

Privacy

Zoals voor alle medewerkers geldt is het ook voor mensen met dyslexie van belang dat de werkgever zorgvuldig met de medewerker (sgegevens) omgaat en geen diagnose of andere gegevens zonder toestemming deelt met anderen. Mensen met dyslexie worden niet overal als gelijkwaardige mensen gezien en aanpassingen worden soms door anderen gezien als voorstrekkerij of aanstellerij. Een bedrijfscultuur waar weinig begrip is voor iemands eigenheid en talenten is niet alleen voor mensen met dyslexie een nare omgeving om in te werken.

Voor meer informatie

Impuls&Woortblind
www.impulsenwoortblind.nl

Verborgen schatten
www.verborgenschatten.eu

Werk en dyslexie
www.werkendyslexie.nl

Stichting taalhulp
www.stichtingtaalhulp.nl

European Brains at Work
www.europeanbrainsatwork.nl