LATEN WE DE KRACHT VAN NEURODIVERSITEIT BENUTTEN!


European [email protected] informeert werkgevers & werknemers over de kwaliteiten en aandachtspunten van mensen met een NEURODIVERS brein. Ofwel met (al of niet gecombineerde) eigenschappen als: AD(H)D, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid.

MAKE SPECIAL BRAINS WORK!


European [email protected] informeert werkgevers & werknemers over de kwaliteiten en aandachtspunten van mensen met eigenschappen van AD(H)D, autisme, dyslexie en hoogbegaafdheid

Wist u dat 10% van de totale beroepsbevolking bestaat uit mensen met een neurodivers brein?

De talenten en kwaliteiten van deze mensen blijven nogal eens ongezien en onbenut. Wanneer zij op de verkeerde plek zitten moeten zij veel moeite doen om zich aan te passen aan een voor hen extra belastende werkomgeving. Terwijl zij bij een goede match veel extra's kunnen opleveren voor de organisatie.

Als werkgever en medewerker zelf begrijpen wat de kwaliteiten en aandachtspunten bij neurodiversiteit betekenen kan dit een wereld van verschil maken en zorgen voor een prettige werkomgeving met minder misverstanden, ziekteverzuim en burnout. Dat bespaart kosten en leed.

Wilt u weten hoe?
raadpleeg de werkgeversgidsen en/of neem contact op

Draagt u dit initiatief een warm hart toe? European [email protected] is een stichting die gedragen wordt door donaties.
Doneren met iDeal
0,77 miljoen
beroepsbevolking in Europa

0%
neurodiverse brein

0,97 miljoen
neurodiverse beroepsbevolking in Europa

[email protected] richt zich op een brede groep van stakeholders:


  • werknemers en ZZP-ers met neurodiverse breinen
  • werkgevers, werkgeversverenigingen, ondernemingsraden
  • partnerorganisaties, vakorganisaties, overheid
  • medische beroepsgroep: psychiaters, bedrijfsartsen, huisartsen
  • psychologen, coaches, trainers en andere hulpverleners met neurodiversiteit als expertise

In het menu vindt u werkgeversgidsen met duidelijke informatie. Vaak zijn begrip en respect al zeer behulpzaam en kleine aanpassingen in de werkomgeving en in het gedrag van de werknemer zelf kunnen een wereld van verschil maken waardoor een medewerker goed en met plezier zijn/haar werk kan doen.

Wilt u meer weten?


EBW heeft een netwerk van professionals die u willen informeren over de aandachtspunten en kwaliteiten van mensen met een bijzonder brein. Een aantal  professionals zijn direct te bereiken. Voor verdere informatie neem contact op: [email protected].

Of met één van de bestuursleden:

European Brains @ Work bedankt de volgende sponsoren:

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo